2016-жыл, 5-август «Лотос-Кыз» балет-спектакли.

Кытай жомокторунун негизинде коюлган «Лотос-Кыз» балет-спектакли кыргыз сахнасында. Бул жомок Кытай дүйнөсүнө эшик  ачат.