Дүйнөлүк «IAF» конференциясы

«Рух Ордонун» кайталангыс ландшафтык өзгөчөлүктөрүнө карап 2017-жылдын август айынын 4нөн 7сине чейин Бүткүл «IAF» (International Association for Falconry) куш салуу боюнча эл аралык бирикмесинин конференциясы болуп өттү. http://www.iafmeet2017.com/cholpon-ata/.