Кыргыз Республиканын Президенти – А.Ш. Атамбаевдин пресс-конференциясы