Нурканбек Турсунбаев атындагы «Ыр толкундары» эл аралык ырчылар конкурсу, 12-16 июль, 2018 - жыл