"Офтальмология боюнча V борбор азиялык конференция", 29-30 июнь, 2018 - жыл