У. Асаналиев атындагы Тоо-кен иштери жана тоо-кен технологиялары институтунун геологиялык музейинин «Кыргыз Республикасынын пайдалуу кен байлыктары» көргөзмөсүнүн ачылышы