Ташка чагылдырылган скульптуралардын «Айтматовдун чыгармаларын утурлай» аттуу симпозиуму