Международный конкурс вокалистов им.Нурканбека Турсунбаева "Ыр толкундары"